I. SCURTE CONSIDERAȚII. ACCEPTUL UTILIZATORULUI

Accesând și utilizând acest Website, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunostintă că orice alte acorduri între dumneavoastră și societatea YOU DEAL INTERNET CORP SRL (în continuare, YouDeal) se supun în totalitate acestor Termeni și Condiții.
“Termeni şi Condiții” constituie acordul legal dintre dvs., în calitate de Cumpărător/Consumator şi YouDeal. Pentru utilizarea site-ului shop.youdeal.ro, vă recomandăm să citiţi în prealabil aceşti Termeni şi Condiţii. Accesarea si vizitarea website-ului, înregistrarea unui cont de utilizator/client, dar şi plasarea unei Comenzi înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiţionată a acestor Termeni şi Condiţii.
Termenii şi condiţiile pot fi modificate oricând de către YouDeal, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Modificările şi informaţiile privind valabilitatea acestora vor fi postate pe acest site, în vederea informării clienţilor. Prin urmare, clienţii trebuie să se raporteze în mod regulat la această politică pentru a verifica conţinutul actualizat al acesteia. Dacă nu sunteţi de acord să respectaţi aceşti Termeni şi Condiţii, fie şi parţial, vă rugăm să nu utilizaţi website-ul www.shop.youdeal.ro. De asemenea, dacă, în orice moment, aceşti Termeni şi Condiţii devin inacceptabili pentru dvs., vă rugăm să sistaţi imediat accesarea şi utilizarea site-ului www.shop.youdeal.ro.

II. DEFINIREA UNOR TERMENI

Comandă - o formă de comunicare între YouDeal şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite YouDeal, prin plasarea comenzii online, intenția sa de a achiziționa Produsele comercializate de acesta.
Cont - presupune personalizarea unei secţiuni a site-ului prin introducerea adresei de e-mail şi a unei parole, secţiune care conţine informaţii despre Cumpărător (spre exemplu, detalii utilizator -, adresa preferată de livrare – oraș și județ sau un istoric al comenzilor, mod de plată preferat, sumarul punctelor YouDeal.). Crearea unui astfel de Cont este o opţiune a Cumpărătorului. Datele introduse odată cu crearea Contului vor rămâne confidenţiale.
Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între YouDeal şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului, contracte ce se încheie prin acceptarea, după atentă citire, a prezentului Document.
Cumpărător/Client - orice persoană fizică, în vârstă de cel puţin 18 ani, cu capacitate de exerciţiu deplină sau orice persoană/entitate juridică, care îşi creează sau nu un Cont în Site şi efectuează o Comandă online.
Document – prezenta Politică privind Termenii şi Condiţiile, care va guverna raportul contractual dintre YouDeal şi Cumpărător şi care va fi interpretată în conformitate cu legea română. Orice neconformitate sau nevalabilitate a unei părţi sau clauze din prezentul Document cu alte prevederi legale aplicabile nu are efecte asupra valabilităţii şi legalităţii celorlalte prevederi din prezentul Document.
Produs – orice bun sau serviciu care poate fi comercializat și prestat conform legii şi care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni şi Condiții. Produsele comercializate prin prezentul website constau în serviciile și bunurile oferite şi puse la dispoziţie de către partenerii You Deal. Aceste produse pot fi (dar fără a se limita la): produse pentru acasa, gradina, bagajem produse pentru bebelusi, produse pentru birou si papetarie, ceasuri, frumusete, jocuri, imbracaminte, incaltaminte, produse pentru animale, produse generale, etc.
Prelucrarea datelor cu caracter personal – a se vedea Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal – Politica GDPR.
Utilizator – orice persoană care a creat un cont pe site şi a plasat sau nu o comandă.
Partener – persoană juridică afiliată (furnizor) care ofera si livreaza produsele prin intermediul site-ului www.shop.youdeal.ro.
Vizitator – orice persoană care accesează site-ul şi/sau plasează o comandă, fără a crea un cont în Site.


Societatea You Deal Internet Corp SRL – reprezintă site-ul www.shop.youdeal.ro precum şi orice secţiune sau subpagină a acestuia. Site-urile şi/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparţin unor terţi şi care sunt accesate de către clienţi ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.shop.youdeal.ro nu fac obiectul şi nici nu intră în sfera acestei definiţii.

III. CONDIȚII DE UTILIZARE

YouDeal nu garantează că Website-ul, serverele pe care este acesta găzduit sau e-mailurile trimise de pe Shop.YouDeal.ro nu pot conține viruși sau alte informații cu caracter potențial dăunător. Utilizatorul folosește Website-ul pe riscul propriu, societatea YOU DEAL INTERNET CORP S.R.L. nefiind răspunzătoare pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Website-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe Website.
Informațiile publicate corespund realitătii la momentul înscrierii lor pe Website sau al actualizării diverselor pagini ale Website-ului. YouDeal nu își asumă răspunderea pentru calitatea ofertelor postate pe Website întrucât serviciile sunt puse la dispoziţie şi prestate în mod efectiv de către partenerii YouDeal.

IV. DREPTURI DE AUTOR

YouDeal deține titlul deplin și complet asupra fișierelor, pozelor și materialelor publicate pe Website, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ce decurg din acestea. Nu aveți permisiunea să comercializati, redistribuiți sau reproduceți aceste materiale, nici să le decompilați sau modificați structura.
Toate mărcile și logourile sunt deținute de către YouDeal și nu aveți permisiunea să le copiați sau utilizați în niciun mod.

V. CONFIDENȚIALITATE

YouDeal va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care utilizatorii/vizitatorii le vor furniza. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.
Dacă pentru Contul creat de un client există suspiciuni privind securitatea datelor sau privind o posibilă utilizarea abuzivă, YouDeal va lua de îndată măsurile care se impun (spre exemplu, va solicita titularului contului schimbarea parolei) sau chiar va şterge contul, cu notificarea anterioară a persoanei interesate.
Prelucrarea datelor cu caracter personal şi regulile de protecţie a acestora pot fi accesate pe pagina GDPR YouDeal.
YouDeal respectă și protejează dreptul la intimitate și viață privată a utilizatorilor/vizitatorilor Website-ului www.shop.youdeal.ro şi are obligația de a administra în condiții de sigurantă și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este de a asigura utilizatorilor/vizitatorilor Website-ului informații și servicii de cea mai bună calitate, precum și servicii de marketing, reclamă și publicitate.

VI. SECURITATE

La utilizarea Website-ului sunteți răspunzător pentru asigurarea confidenţialităţii datelor referitoare la contul dumneavoastră de acces (numele de utilizator și parolă) și sunteți de acord să vă asumați întreagă responsabilitate pentru activitătile/acțiunile desfășurate pe Website în baza contului și parolei dumneavoastră. Vă recomandăm să nu divulgaţi datele în baza cărora vă autentificaţi pe site-ul www.shop.youdeal.ro, în măsura în care deţineţi un cont pe acest site.
În cazul în care confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, aveţi obligaţia de a notifica în cel mai scurt timp YouDeal pentru a restricţiona accesul la cont și a vă genera cât mai rapid o cale prin care să puteţi reintra în posesia contului dumneavoastră.
Efectuarea de operațiuni neautorizate ca utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului ș.a.m.d asupra acestui Website vor fi pedepsite conform legii.

VII. INFORMAŢII UTILE PENTRU UTILIZATORI

Ca utilizator, înțelegeți și sunteți de acord cu următoarele informaţii:
Să primiți ocazional newslettere (e-mailuri) în scop informativ din partea YouDeal pe baza ofertelor sale, conform Politicii de Prelucrare Date Personale (GDPR) YouDeal;
Să primiți ocazional SMS-uri în scop informativ din partea YouDeal, confom Politicii GDPR YouDeal, pentru anumite campanii punctuale (având posibilitatea de a retrage acordul oricând în modalitățile expuse aici);
Să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră;
Să mențineți și înnoiți, atunci când este cazul, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete.

Ca utilizator, vă asumați obligativitatea de a nu întreprinde următoarele activităţi:
Să publicați materiale care conțin viruși sau alte programe maliţioase cu intenția de a distruge acest sistem sau orice informație care este parte componentă a acestui sistem;
Să publicați materiale cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
Să publicați materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare fată de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informații interzise de prevederile legale în vigoare;
Să publicați o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare sau bunelor moravuri.

Prin accesarea formularului de înregistrare prin care vă transmiteți datele dumneavoastră personale în vederea participării la diverse acțiuni (de informare, promoționale, publicitare, de divertisment, de creare a unui cont de utilizator etc.) organizate de către YouDeal, declarați că sunteți de acord cu următoarele:
Că datele personale solicitate să fie colectate, stocate și prelucrate de către YouDeal, în conformitate cu Politica privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (GDPR) YouDeal;
Să primiți din partea YouDeal diverse materiale publicitare, de informare, propuneri și invitații de participare la diverse activităti, precum și diverse obiecte, produse și/sau mostre de produse, ori serviciul de tip newsletter.

Utilizatorii Website-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura Website-ului, respectiv pot adresa întrebări atât timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, care să afecteze viața privată, drepturile de proprietate intelectuală ale YouDeal sau ale unor terțe părti și care nu conțin viruși, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț, mailuri trimise în masă sau orice altăformă de spam.
Este interzisă folosirea unei adrese de e-mail false sau să impersonați o altă persoană sau entitate. YouDeal își rezervă dreptul, dar nu și obligația, de a îndepărta sau edita o astfel de informație.
Revânzarea cu scop comercial a Produselor achiziţionate de pe site este strict interzisă, cu excepţia cazului în care aceasta este aprobată de YouDeal, care va aprecia în mod rezonabil utilitatea şi oportunitatea unei astfel de aprobări. Dacă această reglementare va fi încălcată, YouDeal își rezervă dreptul de a-și solicita drepturile, cu precădere pretinderea despăgubirilor şi repararea prejudiciilor cauzate prin acţiuni care contravin prezentului Document.

VIII. LEGISLAȚIE APLICABILĂ și JURISDICȚIE

Acești Termeni și Condiții și utilizarea site-ului www.shop.youdeal.ro sunt guvernate de legile aflate în vigoare din România. În caz de apariţie a oricărui litigiu referitor la raportul contractual sau rezultat din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, acesta va fi soluţionat fie prin cereri adresate instanţelor judecătoreşti competente. Hotărârea este definitivă pentru părţi.
În ceea ce priveşte platforma SOL (de soluţionare online a litigiilor), prezentă în interfaţa site-ului www.shop.youdeal.ro sau formularea unei plângeri adresate ANPC, vă informăm că aceste două modalităţi de soluţionare amiabilă a diferendelor apărute sunt adresate exclusiv consumatorilor.